<% pic=5 %> Hoogveen vleesproducten topkwaliteit uit zuidoost Drenthe

Drents Hoogveen Schaapskudde Bargerveen Hoogveenlam Hoogveenrund Verkrijgbaarheid
Drents Hoogveenrund
Naast het beheer met schapen werkt Luuc Bos al enige jaren met de inzet van runderen ten behoeve van het gebiedsbeheer. Hiervoor worden de drogere gedeeltes in het gebied gekozen en werden verschillende begrazings manieren uitgeprobeerd en bekeken wat het beste resultaat was. Na een paar jaar op kleine schaal bezig te zij geweest zijn er afgelopen jaar grotere aantallen ingezet. Op dit moment lopen er vier oud Nederlandse veerassen in het Hoogveengebied.

- Groninger blaarkop
- Witrikken
- de Lakenvelders
- Maas Rijn IJssel.

Van Der Zee Restaurants Hanos