<% pic=3 %> Hoogveen vleesproducten topkwaliteit uit zuidoost Drenthe

Drents Hoogveen Schaapskudde Bargerveen Hoogveenlam Hoogveenrund Verkrijgbaarheid
Schaapskudde Bargerveen
In dit decor van turf, vleesetende planten, veenmossen en heide houdt herder Luuc Bos zo'n 350 schapen om de heide te beheren. Het doel van deze begrazing is dat de vergrassing van de heide wordt tegengegaan, het terugdringen van de bosopslag en een verjonging van de heide. In de periode van mei tot oktober grazen de schapen in het Bargerveen, daarna gaan zij de graslanden op die, geheel passend bij deze vorm van natuurbeheer, biologisch beheerd worden.
Van Der Zee Restaurants Hanos