<% pic=2 %> Hoogveen vleesproducten topkwaliteit uit zuidoost Drenthe

Drents Hoogveen Schaapskudde Bargerveen Hoogveenlam Hoogveenrund Verkrijgbaarheid
Drents Hoogveen
In het zuidoosten van Drenthe, tegen de Duitse grens, ligt het hoogveenreservaat Bargerveen. Het is een van de weinig bewaarde restanten van het 300.000 ha groot Bourtangerveen, dat globaal lag tussen de Hondsrug in Drenthe tot aan de rivier de Ems in Duitsland. Het planten-en dierenleven in dit natuurgebied is zeer groot. Kenmerkend voor hoogveen zijn de vele veenmossoorten die het regenwater als een spons vast kunnen houden. Bijzonder is het voorkomen van de grauwe klauwier, een vogelsoort die bijna nergens in Nederland meer voorkomt. Het Bargerveen, waar de eerste hectares in 1968 werden aangekocht is inmiddels zo'n 2.000 ha groot. Het beheer van dit gebied ligt in handen van Staatsbosbeheer. In de minder kwetsbare gedeeltes zijn diverse wandelroutes en fietspaden aangelegd zodat iedereen van dit prachtige gebied kan genieten.
Van Der Zee Restaurants Hanos