Drents Hoogveen Schaapskudde Bargerveen Hoogveenlam Hoogveenrund Verkrijgbaarheid
Welkom
Welkom op de website van Hoogveenvleesproducten. Op deze site vindt u informatie over het Drents Hoogveenlam en het Drents Hoogveenrund, kwaliteitsproducten welke worden geleverd door Van der Zee Vleesgrootverbruik B.V. te Emmen. De beide dier soorten worden ingezet voor het beheer van het hoogveenreservaat Bargerveen, te vinden ten zuidoosten van Emmen. Omdat u hier te maken hebt met een streekgebonden product, is het Hoogveenvleesproduct door de stichting Streekeigen Producten Nederland (S.P.N.) erkend en mag dit dan ook het logo Erkend Streekproduct dragen.

Van Der Zee Restaurants Hanos